Graužikų kontrolės programa

Graužikų kontrolės programa susideda iš dviejų rūšių pagrindinių priemonių: prevencinių ir naikinimo priemonių. Prevencinės priemonės – tai sanitarinės techninės priemonės neleidžiančios graužikams patekti ir įsikurti patalpose. Visų pirma turi būti efektyvios patalpų valymo ir atliekų surinkimo sistemos. Nei viduje, nei aplinkoje neturi būti kaupiamos atliekos, šiukšlės, statybinės medžiagos, kur graužikai galėtų įsirengti savo lizdus, slėptis. Pastatus būtina sandarinti. Sandarinamos trys pastatų zonos:
Požeminė dalis – kanalizacijos ir kitų vamzdynų įvadinės angos sandarinamos arba uždengiamos smulkiu metaliniu tinklu, kad graužikai negalėtų patekti į paviršių.
Paviršinė dalis – pastatų išorė turi būti sutvarkyta taip, kad graužikai negalėtų patekti į vidų.
Pastatų vidus – patalpose taikomos sandarinimo priemonės turi būti skirtos tam, kad graužikai patekę į vidų, nerastų saugių vietų (pastatų vidaus apdaila, grindų ir sienų sandarinimas, maisto produktų ir žaliavų teisingas sandėliavimas, geras patalpų valymas, teisingai sandariose patalpose renkamos maisto atliekos). Už šios graužikų kontrolės programos prevencinę dalį atsakinga objekto administracija.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų, kurių patalpoje, teritorijoje ar transporto priemonėse atliekama kenkėjų kontrolė, administracija privalo sudaryti sąlygas jį atlikti:

  • užtikrinti patalpų, maisto produktų, geriamojo vandens, vartojimo reikmenų apsaugą nuo graužikų;
  • sudaryti sąlygas kenkėjų kontrolės įmonės specialistams tikrinti ir įvertinti, kaip konkrečios įmonės, įstaigos ir organizacijos valo patalpas, rūpinasi objekto sandarumu, saugo sandėliuojamus maisto produktus ar kitus vartojimo reikmenis nuo graužikų.

Naikinimo priemonės
Norint sumažinti kenkėjų populiaciją turi būti intensyviai, naudojamos kenkėjų naikinimo priemonės, t.y. ypač efektyvios naikinančios cheminės medžiagos. Šios medžiagos nėra vienodai efektyvios, todėl svarbu ne tik tinkamai jas parinkti, bet ir teisingai panaudoti. Sėkmingai taikomi ir mechaniniai metodai (spąstai, gaudyklės, lipnios juostos).
UAB „PELIAS“ kenkėjų kontrolės specialistai individualiai įvertiną įmonių sanitarinę būklę, parengia RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) programą, kuri leidžia visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti pavojaus ir rizikos veiksnius, susijusius su maisto produktų gamybos procesu, pakuotės ir taros laikymo sąlygomis, sandėliavimo ir transportavimo metu kylančiomis grėsmėmis, nustato ir įdiegia efektyvias kenkėjų kontrolės priemones pasitelkdami naujausias technologijas, kurios padeda maksimaliai užkirsti kelią graužikų keliamai rizikai.

 

Sonine_uzklausa

*
*
*