Fumigacija

Fumigacija

Fumigacija – yra toksiškų dujų įvedimas į erdvę-pastato, grūdų elevatoriaus, vagono, konteinerio - pakankamai didele koncentracija taip, kad dujos užpildo visus plotus ir sąlygoja kenkėjų mirtį. Tai metodas, taikomas tada, kai tam tikrų plotų ar produktuose esančiu kenkėjų neįmanoma pasiekti įprastais kontrolės metodais.

Fumigantas – yra chemikalas kuris esant tam tikrai temperatūrai ir drėgmei gali virsti tam tikros koncentracijos dujomis ir tapti mirtinu nuodu kenkėjams. Ši sąvoka reiškia, kad fumigantas veikia kaip dujos stipresne žodžio prasme. (Monro, 1961) Ne taip kaip rūkas, migla ar skysčiai, fumigantai veikia kaip atskiros molekulės. Tai leidžia toms molekulėms prasiskverbti į reikiamą medžiagą ir palikti ją po to, kai darbas atliktas. Iš esmės fumigantai yra toksiškos dujos, naudojamos kenkėjų kontrolei.

Grūdų ir jų produktų fumigacija atliekama jų sandėliavimo laikotarpiu, o taip pat jų pakrovimo į saugyklas metu, tranzito metu-laivuose, konteineriuose, vagonuose.  

Pats efektyviausias grūdų ir jų produktų dezinsekcijos būdas – fumigacija, kilęs iš lotyniško fumigo – rūkantis, smilkstantis. Tai  dezinsekcijos rūšis, kurios metu naudojamos aliuminio fosfido arba magnio fosfido dujos, veikiančios kenkėjus per jų  kvėpavimo organus.  

Fumigacija

Grūdų  aruodų fumigacija atliekama zondavimo būdu, įterpiant fosfido duju tabletes į produkto masę.Preparato įterpimas atliekamas specialia įranga – fumigaciniais zondais.Grūdų fumigacija atliekama, kai jų supylimo aukštis ne didesnis kaip 5 m ir drėgmė ne didesnė kaip 22%, temperatūra ne žemesnė 10 °C. Naudojant zondus tablečių įterpimui grūdų aukštis gali siekti iki 7 metrų antžeminiuose sandėliuose.    Po fumigacijos produktas yra užsandarinamas specialia plėvele. Ekspozicija (laukimo laikotarpis) priklauso nuo oro, produkto temperatūros ir trunka nuo 7 iki 21 paros. Dujų koncentracijos matavimas ekspozicijos metu yra vienas iš svarbiausiu profesionalios fumigacijos veiksnių. 

Grūdų ir jų  produktų fumigacija bokštų saugyklose atliekama keliais būdais: įterpiant fumigantus kraunant produktą į saugyklą, naudojant zondus ar pritaikant dujų recirkuliacijos metodą.

Fumigacija

Fumigantu įterpimo metodas taikomas grūdų ir jų produktų pakrovimo (arba perkrovimo) metu į bokštų saugyklų talpas.  Tablečių formos fumiganto įterpimas atliekamas specialia įranga – automatiniu tablečių skirstytuvu arba rankomis.Fumigantas tolygiai paskirstomas užpildant saugyklą produktu pro viršutinį pakrovimo liuką. Jeigu elevatoriaus sistema leidžia vienu metu pakrauti kelias grūdų talpyklas, tai vienu metu galima fumiguoti kelis bokštus. Fumigacijos ir ekspozicijos metu elevatoriaus bokštų korpuse atlikti kitas operacijas ir būti elevatoriaus darbuotojams – draudžiama.  Tokios fumigacijos trūkumas – papildomas energijos ir laiko eikvojimas, susijęs su grūdų   perkrovimu iš bokšto į bokštą.

Fumigacija

Dujų recirkuliacijos metodas. Bokšto talpoje per visą jos aukštį iš anksto sudedami specialūs perforuoti, antistatiniai vamzdžiai.    Į pripildytą produktų bokštą pro vamzdyną veikiant spaudimui paduodamos  fosfido dujos. Tolygus bokšto jame sandėliuojamų produktų sluoksnių pripildymas dujomis atliekamas pro vamzdyno angą (perforuotus plyšius). Išankstinis kietojo fosfido (tablečių ar plokštelių formos) virtimas dujomis vyksta veikiant specialiam dujiniam reduktoriui, kuris taip pat pumpuoja dujas į vamzdyną.  Technologija patogi ir ekonomiškai efektyvi. Dujinis reduktorius yra prijungiamas prie reikiamo bokšto vamzdyno, į kurį pumpuojamos fosfido dujos.Norint naudoti šią technologiją, reikalinga bokšto  modernizacija.

FUMIGACIJA TRANZITO METU

Rizikos įvertinimas:

Fumigacija

  • Susiduriant su krovinio fumigacija Jus visada privalote įvertinti galimas rizikas:
  • Krovinio užkrėstumas kenkėjais gali būti nustatytas gavėjo iškrovos uoste;
  • Ar taikytas fumigacijos metodas bus priimtinas importuojančios ir eksportuojančios šalies fito sanitarijos tarnyboms;
  • Netinkamas fumigantų panaudojimas, per dideli pesticidų likučiai, gali įtakoti produkcijos kokybę ir neefektyvų kenkėjų naikinimą;
  • Nesaugių procedūrų taikymas gali sukelti darbuotojų sveikatos sutrikimus tame tarpe – mirtį.
  • Ar fumigacijos kompanija kuria Jus samdote turi įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimą?

Krovinių fumigavimas laivuose-taikant UAB PELIAS pagrindinius principus:

Profesionalumas: būdami tarptautinių asociacijų nariais (IMFO, GAFTA) įgijome žinių kurias naudojame teikdami fumigacijos paslaugas savo klientams.

Ekonomiškumas: Jus galite pasirinkti iš mūsų įmonės teikiamų fumigacijos metodų Jums labiausiai tinkanti apruošimo būdą atsižvelgiant į Jums palankius veiksnius ( produkto užkrėstumo lygį, sandėliavimo-krovimo vietą, atlikimo laiką ir kt.) tai užtikrins, kad paslauga bus suteikta Jums palankiausiomis sąlygomis.

Lyderiavimas: Mūsų tarptautinės galimybės reiškia tai jog mes galime suteikti fumigacijos paslaugas tranzito metu beveik visame pasaulyje.

Fumigacija

Inovacijos: Mes galime garantuoti fumigacijos efektyvumą gerai žinant kenkėjų biologiją bei fumigantų naudojimo metodus. Turėdami praktikos taikant reacirkuliacijos sisitemas laivuose ir mūsų organizacijos narius galinčius pasitikti krovinius beveik visuose pasaulio uostose-kontroliuojame fumigacijos procesą nuo pasikrovimo iki išsikrovimo uosto.

Augimas: Mes garantuojame, kad fumiguotas krovinys iš Klaipėdos ar kito Pabaltijo uosto pasieks gavėją Roterdamo, Santos, Šanchajaus ir kituose pasaulio uostuose be kenkėjų ir pavojingų dujų likučių.

Saugumas: Mes dirbame griežtai vadovaudamiesi Jungtinių Tautų Tarptautinės Jūrų Laivybos asociacijos (IMO) rekomendacijomis ir dar griežtesniais savo darbuotojams keliamais saugumo reikalavimais valdant aukštos rizikos situacijas. Mes suteikiame garantijas ir saugumą.

Sonine_uzklausa

*
*
*