Sandėliuojamų produktų apsauga

Daug grūdų bei jų perdirbimo produktų (apie 15 procentų) sunaikina arba sugadina kenkėjai, kurie grūdų perdirbimo įmonių, ūkininkų ar žemės ūkio bendrovių saugyklose atsiranda įvairiomis aplinkybėmis. Netgi sunaikinus grūdinius kenkėjus, grūduose bei jų produktuose išlieka kenkėjų padaryta žala, kadangi jų vystymosi metu susidariusios toksiškos medžiagos neigiamai veikia produkto kokybę, o užsikrėtus sandėliuojamai produkcijai pakartotinai, toksiškųjų medžiagų kiekiai dar padidėja, tokie grūdai gali nebetikti nei maistui nei pašarui.

Kad būtų galima išvengti sandėliuojamų produktų nuostolių elevatoriuose, malūnuose, sandėliuose, saugyklose laikomų grūdų bei jų produktų apsaugai, būtina sistemingai taikyti ir laikytis griežto sanitarinio režimo, įgyvendinant kovos su grūdiniais kenkėjais profilaktikos priemones. Šios priemonės grindžiamos keliais pagrindiniais principais: objektų užkrėstumo kenkėjais kontrolės įvertinimu, apsisaugojimu nuo galimo užsikrėtimo ir kenkėjų išplitimo sąlygų žinojimo, kurios neleistų arba ribotų kenkėjų atsiradimą ir plitimą. Profilaktinės priemonės yra grūdų nuostoliams mažinti skirtų priemonių komplekso pagrindas. Įgyvendinant profilaktines priemones, sandėliuojamų produktų perdirbimo įmonėse turi būti atliekamas nuolatinis saugyklų, gamybinių cechų ir jose laikomos produkcijos stebėjimas grūdinių kenkėjų atžvilgiu. Stebimi visi objektai, turintys sąlytį su grūdais bei jų produktais: saugyklų patalpos, technologiniai, transporto ir kiti įrengimai, krovimo mechanizmai, džiovyklos, inventorius, tara, transporto priemonės bei kt.

Prieš naują derlių įmonėse ir ūkiuose kompleksiškai patikrinami visi išvardinti objektai. Jei grūduose aukšta temperatūra tikrinti reikia dažniau. Grūduose kenkėjų neturi būti, todėl labai svarbu juos laiku pastebėti ir identifikuoti. Lietuvoje dažniausiai sutinkami vabzdžiai ir jų lervos, gadinančios grūdus ir jų produktus: - aruodinis arba javų straubliukas, rudasis plokščiavabalis, didysis ir mažasis milčiai, ugniukai bei erkės. Saugyklose grūdų kenkėjai pradeda veistis kai temperatūra yra pakankamai aukšta 15-20 °C.

Aptikus grūdų kenkėjų židinius pilnose ar tuščiose saugyklose būtina taikyti atitinkamas kovos priemones.

Dažniausiai kovojant su sandėliuojamų produktų kenkėjais naudojami cheminiai kovos būdai. Vienas jų – fumigacija, tai metodas kai pilnos ar tuščios saugyklos yra paveikiamos dujomis. Šis kovos metodas yra plačiai naudojamas visame pasaulyje, Lietuvoje neturėdami alternatyvos naudoti kitas dujas išskyrus fosfino dujas, privalome į šią techniškai sudėtingą kenkėjų naikinimo būdą žiūrėti profesionaliai.

Bet kokių kovos su kenkėjais naikinimo metodų naudojimas yra pasekmės (užkrėstumo kenkėjais) saugyklose pašalinimas kuris atsirado neužtikrinus sandėliuojamo produkto apsaugos, saugyklose, transportavimo metu ar dėl kitų veiksnių.

Sonine_uzklausa

*
*
*