Kenkėjų kontrolė viešajame sektoriuje

Viešasis sektorius

Kenkėjai nesirenka gyvenimo vietos priklausomai nuo objekto paskirties ar jame vykdomos veiklos. Viešasis sektorius apjungdamas tokius epidemiologiškai svarbius objektus kaip; ikimokyklines įstaigas, vaikų darželius, mokyklas, universitetus, policijos nuovadas, kalėjimus, socialinės globos įstaigas, ligonines ir daugelį kitų yra neatsiejamas nuo kenkėjų kontrolės prevencijos vykdymo. UAB „PELIAS“ įvertina kiekvieną epidemiologiškai svarbų objektą ir individualiai parenka bei pritaiko efektyviausius ir ekonomiškiausius sprendimo metodus.
Viešojo sektoriaus kontrolė verslui apima:

Sonine_uzklausa

*
*
*