Vabzdžių kontrolės programa

Vabzdžių kontrolės programa susideda iš dviejų rūšių pagrindinių priemonių: prevencinių ir cheminių, mechaninių naikinimo priemonių.
Prevencinės priemonės – tai sanitarinės techninės priemonės neleidžiančios vabzdžiams patekti ir įsikurti patalpose. Turi veikti įmonėse efektyvios patalpų valymo ir atliekų surinkimo sistemos. Nei viduje, nei aplinkoje neturi būti kaupiamos atliekos, įmonėje turi būti įdiegta FIFO ( first in- first out) sistema, svarbus dėmesys turi būti skiriamas paukščių kontrolei, kadangi dažnai įvairus vabzdžiai įsikuria paukščių lizduose esančiuose ant gamybinių pastatų, arti langų, ventiliacijos angų. Pastatus būtina sandarinti, montuojant vabzdžių sulaikymui skirtus tinklelius, vėjo užuolaidas, grindyse užsandarinant visus plyšius, svarbu supažindinti įmonių darbuotojus su vabzdžių keliama rizika gaminamo ar sandėliuojamo produkto saugai.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų, kurių patalpoje, teritorijoje ar transporto priemonėse atliekama kenkėjų kontrolę, administracija privalo sudaryti sąlygas jai atlikti:

  • užtikrinti patalpų, maisto produktų, geriamojo vandens, vartojimo reikmenų apsaugą nuo vabzdžių;
  • sudaryti sąlygas kenkėjų kontrolės įmonės specialistams tikrinti ir įvertinti, kaip konkrečios įmonės, įstaigos ir organizacijos valo patalpas, rūpinasi objekto sandarumu, saugo sandėliuojamus maisto produktus ar kitus vartojimo reikmenis nuo vabzdžių.

Naikinimo priemonės.
Norint sumažinti kenkėjų populiaciją turi būti intensyviai, naudojamos kenkėjų naikinimo priemonės, insekticidinės skraidančių vabzdžių gaudymo lempos su lipniais ekranais ar elektra mušančiu tinklelių. Šios lempos yra sukurtos pasitelkiant Patentuota Synergetic® technologija kuri padidina vabzdžių sugavimo skaičių. Gaudyklių su lipniomis lentelėmis naudojimas padeda nustatyti ropojančių vabzdžių rūšį, jų atsiradimo aplinkybes bei padeda įmtis ankstyvų naikinimo veiksmų taip užkertant kelią vabzdžių išplitimui patalpose.
Cheminių preparatų naudojimas atliekant dezinsekcijos paslaugas reikalauja ypatingo atsargumo, žinių, darbuotojų profesionalumo, kadangi insekticidų pasiūla yra labai ribota, vabzdžiai įgyją atsparumą cheminiams preparatams, dėl neprofesionalaus jų naudojimo.
UAB „PELIAS“ kenkėjų kontrolės specialistai individualiai įvertiną įmonių sanitarinę būklę, parengia RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) programą, kuri leidžia visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti pavojaus ir rizikos veiksnius, susijusius su maisto produktų gamybos procesu, pakuotės ir taros laikymo sąlygomis, sandėliavimo ir transportavimo metu kylančiomis grėsmėmis, nustato ir įdiegia efektyvias kenkėjų kontrolės priemones pasitelkdami naujausias technologijas, kurios padeda maksimaliai užkirsti kelią vabzdžių keliamai rizikai.

 

Sonine_uzklausa

*
*
*