PAKALPOJUMI

Kaitēkļi — grauzēji, insekti, ērces un citi sadzīvē sastopamie parazīti nodara lielu kaitējumu cilvēkiem un videi. Tie nodara milzīgus materiālos zaudējumus. Žurkas un peles sabojā lauksaimniecības produktus zemnieku saimniecībās, pārtikas ražošanas uzņēmumos un dārzos. Dzīvojot veikalos un mājās, tās ēd pārtiku un bojā produktus, piesārņo tos ar urīnu, mēsliem un matiem; tās grauž durvis, grīdas, griestus, sienas un izolāciju, bojā komunālo pakalpojumu saņemšanai nepieciešamās caurules, elektrības vadu izolāciju, radot eksploziju, ugunsgrēku un citu katastrofu risku.

Kaitēkļi, piesārņojot pārtiku un vidi, izplata tādas infekcijas slimības kā salmoneloze, ērču encefalīts, Laimas slimība, leptospiroze, jersinioze, listerioze, pseidotuberkuloze, trihineloze, bruceloze, tularēmija un citas.

Grauzēji un citi sadzīves parazīti vairojas vietās ar nepietiekamu higiēnu. Ir ļoti svarīgi veikt dezinfekciju, lai aizsargātu cilvēku veselību, īpašumu, pārtiku un izejvielas. Privātās ēkās, telpās un teritorijās, kas nav paredzētas sabiedriskiem mērķiem, cilvēki var veikt dezinfekciju paši un iegādāties veterināro preču veikalos vielas neprofesionālai dezinfekcijai, taču viņi var arī izsaukt kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma speciālistus, kas nodrošinās kvalitatīvu un profesionālu palīdzību.

Citos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās (pārtikas ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, bērnu izglītības iestādēs, veselības un profilakses iestādēs, rūpniecības uzņēmumos, kā arī slimības perēkļos, šos darbus veic profilaktiskas kaitīgo faktoru izskaušanas (kaitēkļu apkarošana) uzņēmumi.

AS PELIAS nodrošina šādus pakalpojumus:

 • Starpostu pakalpojumi;
 • Kravu fumigācija kuģos iekraušanas ostā;
 • Fumigācijas sertifikātu izsniegšana;
 • Fumigācijas sertifikātu izsniegšana tranzītā;
 • Kuģa sagaidīšana galamērķa ostā;
 • Degazācija galamērķī;
 • Degazācija sertifikātu izsniegšana;
 • Kuģu tukšo kravas telpu fumigācija;
 • Kravas konteineru fumigācija;
 • Noliktavu un tvertņu fumigācija;
 • Insektu, grauzēju un higiēnas kontroles sistēmas

Grupas dalībnieku un kompanjonu tīkls ļauj nodrošināt starpostu pakalpojumus. Klienti var būt droši par vienādi augstas kvalitātes pakalpojumiem gan sākuma, gan galamērķa ostās, kā aprakstīts iepriekš.

AS PELIAS var palīdzēt cīņā ar:

 • Grauzējiem (žurkām, pelēm);
 • Rāpojošajiem kukaiņiem (prusakiem, skudrām, blusām, blaktīm utt.);
 • Lidojošajiem kukaiņiem (mušām, sirseņiem, moskītiem, kodēm utt.);
 • Graudu un graudu izstrādājumu kaitēkļiem (miltu melnuļiem, sēklgraužiem, smecerniekiem, miltu ērcēm, noliktavas kodēm utt.);
 • Putniem, lai aizsargātu ēkas un vizuālo tēlu;
 • Pelējumu un dezinfekciju; mikroorganismiem, veicot gaisa galīgo
 • Mikroorganismiem, ieskaitot vīrusus, vienšūņus un baktērijas (legionellām, enterokokiem un citiem) gan viesnīcās, gan citās cilvēku izmitināšanas vietās, gaļas ražošanas uzņēmumos, slimnīcās un citos objektos.

Ja meklējat kaitēkļu apkarošanas uzņēmumu:

 • Kam rūp jūsu uzņēmuma labklājība un reputācija;
 • Kas nodarbina kvalificētus un profesionālus darbiniekus;
 • Kas nodrošina ar nepieciešamajiem dokumentiem atbilstoši ISO 9001 standartiem un darbojas saskaņā ar Valsts pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, sagatavo HACCP (riska analīzes un kritisko kontroles punktu plānu) un kam ir kaitēkļu apkarošanas darbiem nepieciešamais inventārs;
 • Pakalpojumus sniedz savlaicīgi un par pieņemamām cenām;